ตั้ง สอบข้อเท็จจริงลืมเด็กในรถโรงเรียน

การศึกษา15091

ตั้ง สอบข้อเท็จจริงลืมเด็กในรถโรงเรียน

 

การศึกษา15091

“ตรีนุช” รมว.ศึกษาธิการ ชี้ ลืมเด็กในรถโรงเรียนจนเกิดเหตุสลดเสียชีวิตไม่ควรเกิดขึ้น การศึกษา สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ำ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาตลอด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงกรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบชั้น ป.2 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี ถูกลืมบนรถตู้รับส่งนักเรียน จนขาดอากาศ เสียชีวิตในทันที ว่าได้มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ลงพื้นที่โรงเรียน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง พร้อมสั่งการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใคร โรงเรียน ครูที่ดูแลเด็ก หรือคนขับรถโรงเรียน และให้ตรวจสอบด้วยว่าในการใช้รถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 ในข้อ 11 กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้

1. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ- การศึกษา ส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ

2. ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ-ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล หรือช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย ตลอดการเดินทางกลับ

3. รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนกำหนด
เรื่องนี้ต้องใช้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย การศึกษา

ส่วนกรณีไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และไฟไหม้ห้องเรียน ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ของทั้ง 2 โรงเรียน และเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วแล้ว.

Kyle Hill

Kyle Hill